cennik10

Cennik Usług

Zakładanie spółki przez S24

750zł

Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego

250zł

Zgłaszanie zmian w Beneficjencie Rzeczywistym

250zł

Zgłaszanie zmian w KRS przez S24

200zł

Zgłaszanie zmian w KRS przez PRS

200zł

Walne Zgromadzenie i dokumenty dla Spółek komandytowo - akcyjnych*

250zł

Walne Zgromadzenie i dokumenty dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych

250zł

Przygotowanie niezbędnych dokumentów do sprawozdania finansowego otrzymanego od klienta oraz przekazanie do RF

200zł

Złożenie sprawozdania finansowego do RF wraz z załącznikami otrzymanymi od klienta

150zł

Przygotowanie uchwał dla Kancelarii Notarialnej**

100-250zł

Przygotowanie i aktualizacja tekstu jednolitego umowy spółki (Statut spółki)**

100-250zł

Prowadzenie spółki klienta w naszym systemie REPO - Abonament miesięczny

150zł

* cena usługi nie obejmuje opłaty za notariusza

** zależnie od poziomu trudności